Dňa 18. januára 2019 sa v Trnave konal Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK. Na seminári boli odprezentované odborné informácie o možnostiach zapojenia sa do národného projektu, o plánovaných aktivitách predmetného projektu, ako aj príklady dobrej praxe. Seminára sa zúčastnilo 30 zástupcov samospráv a sociálnych zariadení.