Počas novembra 2019 spolupracovalo Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na organizácii viacerých odborných seminárov pre hodnotiteľov v rámci národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“. Lektori Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, PhD. MBA a Mgr. Jozef Kákoš vyškolili v Trnave počas celodenných štvordňových seminárov spolu 15 hodnotiteľov podmienok kvality sociálnych služieb.