Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9.

Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 08/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť.

Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia: 17.03.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 23.04.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 24.05.2021

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy, ktoré sú dostupné na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (po kliknutí na tento odkaz)