O prieskume

Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2019 prieskum spokojnosti klientov na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených skoro 4 000 kontaktov z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo 420 respondentov. Rozdelenie respondentov podľa príslušnosti k IPC je uvedené na grafe:

Hlavné výsledky

Výsledky prieskumu ukázali vysokú mieru spokojnosti s činnosťou IPC. Vo vyjadrení na 5 bodovej stupnici, na ktorej hodnotenie „som veľmi spokojný“ znamená +2  až po hodnotenie „som veľmi nespokojný“  -2, IPC dosiahli celkové priemerné hodnotenie 1,105 (Ide o malé zlepšenie v porovnaní s výsledkami z roku 2018, kedy hodnotenie bolo 1,031).  Súčet odpovedí „som veľmi spokojný“ a „som skôr spokojný“ bol 76,43 % (Čo je zlepšenie o 5,28 % z 71,15 % v roku 2018). 18,81 % respondentov nevedelo služby IPC ohodnotiť a iba 1,43 % uviedlo „som nespokojný“ . Výsledky sú na grafe:

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili a vyjadrili svoj názor. Za veľmi prínosné považujeme aj komentáre a slovné vyjadrenia, ktoré ste nám v rámci dotazníka zanechali. Tešíme sa z dosiahnutých výsledkov, ktoré nás motivujú do ďalšej práce. Urobíme všetko pre to, aby ste sa na informácie od nás mohli vždy spoľahnúť.

Ak ešte nie ste zaradený do databázy záujemcov o informácie o fondoch EÚ, tak prosíme kontaktujte IPC vo vašom regióne a my vám budeme zasielať newsletter o novinkách z EŠIF podľa vášho záujmu. V prípade ak máte záujem o naše bezplatné poradenstvo, tak si môžete prostredníctvom našich kontaktov dohodnúť termín konzultácie: kontakty IPC.