Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2019. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty).

Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019:
  • Zo 620 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 407 schválených, čo predstavuje úspešnosť 66 % (minulé obdobie bolo 480 predložených / 331 schválených / úspešnosť 69 %).
  • IPC poskytli spolu 861 konzultácií (minulé obdobie 851).
  • Vo svojich databázach majú IPC registrovaných 3 901 záujemcov o informácie o EŠIF, čo je nárast v porovnaní s 2. polrokom 2018 o 299 záujemcov (na konci 2. polroka 2018 stav 3 602 záujemcov o informácie o EŠIF a nárast predstavoval 135 záujemcov).
  • IPC sa podieľali na organizácii 55 vzdelávacích seminároch pre spolu 2 322 potenciálnych žiadateľov a prijímateľov NFP (minulé obdobie to bolo 52 vzdelávacích akcií pre 2 335 účastníkov).

 

Celkové výsledky činnosti siete IPC od jej zriadenia