Výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov (ďalej len „OH“) na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu.

Podmienky, ktoré musia uchádzači na výber OH splniť, sú uvedené v jednotlivých výzvach na výber OH. Bližšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s výberom OH:

Ing. František Babuljak, e-mail: frantisek.babuljak@mhsr.sk, telefón: +421 2 48 54  2235