Dňa 20.11.2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Žilinskom samosprávnom kraji školenie s názvom „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Odborným lektorom bol Mgr. Branislav Hudec z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Na školení sa zúčastnilo 85 záujemcov o danú problematiku.