Informačno-poradenské centrá (IPC) v prípade záujmu môžu zabezpečiť školenie na rôzne témy z oblasti realizácie eurofonfov aj priamo vo vašom kraji. Všetky služby a školenia IPC sú bezplatné. Ak máte záujem neváhajte nás kontaktovať – Odkaz na kontakty IPC. Tešíme sa na spoluprácu! 

Jedno takéto školenie „Práca v systéme ITMS2014+ nové funkcionality“sa konalo dňa 30. mája 2019 v Žiline. Zabezpečili ho v spolupráci Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII SR) a Informačno-poradenského centrum pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja. Školenie bolo zamerané hlavne na zavedenie nových funkcií s použitím čítačiek čipových kariet, elektronického podpisovania a prihlasovanie prostredníctvom domény „slovensko.sk“. Školenie viedli pracovníci Oddelenia vývoja ITMS/Odboru riadenia IT projektov ÚPVII SR a zúčastnilo sa ho okolo 70 klientov. Súčasťou školenia bola aj aktívna diskusia k daným témam, ktorá je potrebná pri riešení a zefektívňovaní práce v systéme ITMS2014+.

Školenie prebiehalo interaktívnou formou, kde si každý účastník školenia sám skúšal prácu v systéme pod dohľadom skúsených lektorov. Počas práce boli usmerňovaní a pri akýchkoľvek problémoch im boli všetky nejasnosti operatívne vysvetlené.