Odborný seminár v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizovali v dňoch 11. a 12. augusta 2020 v Žiline odborný seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality podľa prílohy č. 2 k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Seminár bol určený pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Interaktívne podujatie, špecificky určené pre rozvoj podnikania v odvetví DIZAJN

13. augusta 2020 Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou uskutočnili v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie pre odvetvie DIZAJN, ktorého cieľom bolo vniesť nový pohľad na fungovanie podnikateľskej činnosti a prepojiť tak dve významné oblasti podnikateľského života „talent a biznis“. Praktické rady a možnosti, ako sa úspešne presadiť sa na trhu,  predstavili odborníci Michal Staška a Marián Hains.

 

Fotografia z informačného seminára v Žiline