Dňa 21. októbra 2019 sa v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja konal seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WiFi pre Teba“. Seminár, ktorého spoluorganízátor bolo Informačno-poradenské centrum ŽSK sa venoval najčastejším nedostatkom pri predkladaní Žiadosti o NFP, žiadostí o platbu a nedostatkom pri verejnom obstarávaní. Seminár odborne viedla Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorí na svojej stránke zverejnili prezentácie k prednášaným témam. Súčasťou seminára bola aj možnosť osobných konzultácií.