Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja uskutočnili 31. augusta 2021 na Úrade ŽSK v Žiline prvý zo svojich plánovaných informačných seminárov k výzve zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19. Zástupcovia Ministerstva kultúry SR predstavili detailnú prezentáciu výzvy. Taktiež sa zamerali na diskusiu s účastníkmi a odpovedali na  rôzne otázky spojené s novou výzvou pre regionálnu kultúru. O informačný seminár bol veľký záujem, nakoľko sa ho zúčastnilo 72 účastníkov. Veríme, že väčšina z nich budú aj úspešní žiadatelia.