Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 21. februára 2019 informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku a informácie k príprave žiadosti. Súčasťou seminára bola aj diskusia s odborníkom na inteligentné inovácie v priemysle a odborníkom na verejné obstarávanie. Seminára sa zúčastnilo 48 zástupcov súkromných spoločností.