Dňa 2. októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrum TTSK seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení pracovných služieb – Podpora Transformačných tímov“. Zástupcovia obcí a domovov sociálnych služieb získali informácie o plánovaných aktivitách národného projektu, o význame deinštitucionalizácie a univerzálnom navrhovaní objektov sociálnych služieb.

Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte o podobné školenie záujem aj vo vašom kraji, tak nám o tom dajte vedieť. Tešíme sa na stretnutie – Kontakty IPC