V dňoch 7. a 8. novembra 2019 sa v Trnave uskutočnili ďalšie odborné semináre pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Odborné semináre organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK v rámci národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“. Odborný lektor Doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. prezentoval o procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienkach kvality, ako aj o princípoch dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Na záver získali účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.