Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho kraja zorganizovalo v piatok 25. októbra 2019 školenie zamerané na Implementáciu projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky), ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov.

Prezentáciu zo školenia si môžete stiahnuť – Prezentácia o implementácii projektov financovaných z EŠIF 

Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte o podobné školenie záujem aj vo vašom kraji, tak nám o tom dajte vedieť. Tešíme sa na stretnutie – Kontakty IPC