V dňoch 10. – 11. októbra 2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti konferenciu „Participatívne rozpočty v praxi: samospráva – školy“ s podtitulmi „Nie je mesto ako mesto“ a „Nie je škola ako škola“.