Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji zorganizovalo v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v utorok 17. septembra 2019 školenie pod názvom: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“, ktorého sa zúčastnilo 70 účastníkov.