V dňoch 11. – 12. 2. 2020 zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia priamo v Slovenských krajoch. Ak máte záujem o podobné podujatie, tak neváhajte kontaktovať informačno-poradenské centrum vo vašom kraji – Kontakty na jednotlivé IPC nájdete po kliknutí na tento odkaz.

 

Fotografia rečníkov z podujatia

fotografia účastníkov podujatia