V utorok 29. októbra 2019 zorganizovalo IPC pre Trenčiansky kraj v spolupráci s odbornými lektormi informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, v rámci ktorého boli predstavené programy EÚ:

  • Erasmus + – program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou
  • Horizont 2020 –  program určený na podporu výskumu a inovácií, zameraný na SMART projekty pre malé a stredné podniky.
  • Kreatívna Európa – program na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru, podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry.