V dňoch 11. a 12.11.2019 sa v budove KSK uskutočnil Informačný seminár k Národnému projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorý je financovaný z operačného programu Ľudské zdroje. Informačný seminár spoluorganizovalo Informačno poradenské centrum na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.