V dňoch 17. a 18. septembra 2019 Informačno – poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Košiciach v spolupráci s Referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít Úradu KSK, spolu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky Košice organizovali dvojdňové workshopy zamerané na problematiku sociálneho podnikania. Ich účastníci  sa dozvedeli o projekte ELDORA realizovanom Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja KSK, či aktuálnych a pripravovaných výzvach pre podávanie projektov na sociálne podniky a sociálne inovácie.

Rovnako počas oboch dní im odborník z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Peter Mészáros poskytol informácie o aktuálnej aj pripravovanej legislatíve súvisiacej s fungovaním sociálnych podnikov. Súčasťou dvojdňovej akcie boli aj prednášky Michala Smetanku, ktorý už roky spolupracuje so starostom Spišského Hrhova Vladimírom Ledeckým na projektoch zameraných na komunitný rozvoj a aplikáciu sociálneho podnikania aj pri práci s marginalizovanými rómskymi komunitami.

V prvom dni zameranom na mimovládne neziskové organizácie sa o svoje skúsenosti podelil v rámci prezentácie príkladov dobrej praxe Ivan Mako – štatutár družstva Wasco – Práčovne Valaská.

O projekte Dorka BAGS, ktorý dal prácu ženám žijúcim v sociálnych centrách DORKA porozprávala Alena Vachnová.

V druhý deň boli workshopy určené cirkvám a cirkevným organizáciám.

Vystúpil na nich Peter Gombita riaditeľ neziskovej organizácie  OÁZA- nádej pre nový život, n.o., ktorá pri Košiciach už roky pomáha ľuďom bez domova a Marek Ondrej správca farnosti Sv. Ondreja Košice-Podhradová, poverený vedením cintorína Rozália.

Prostredníctvom prednášok, videí a príkladov dobrej praxe poskytli workshopy  konkrétne návody ako pomáhať sociálne znevýhodneným ľuďom ich zamestnávaním v sociálnych podnikoch.