V dňoch 27. a 28.2.2020 IPC KSK v spolupráci s CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, realizovalo seminár: Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie, ktorý bol realizovaný v rámci národného projektu “Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov”.

Fotografia z podujatia

Fotografia z podujatia