Dňa 7.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE pre oblasť „verejné obstarávanie“ , ktorý organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci NP ISE.

Obsahom školenia bolo vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní a uplatnenie výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní s praktickými ukážkami a cvičeniami.