Dňa 16.06.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie zamestnancov regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE pre oblasť verejného obstarávania, ktorú zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj.