Dňa 28.11.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo Školenie zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci inštitúcií verejných služieb zamestnanosti oblasť: Sociálna ekonomika a sociálne podniky.

Uvedený seminár zorganizoval IA MPSVR – národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky – OP ĽZ v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj.

Téma bola venovaná problematike – Podpora podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky, Chránená dielňa, Integračný podnik zástupkyňou/lektorkou národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.

V rámci informačného seminára využili účastníci aj osobné konzultácie.