Dňa 14.11.2019 a 15.11.2019 sa  konal v Banskej Bystrici vzdelávací seminár k národnému projektu „Kvalita sociálnych služieb“, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj.

Programom prvého dňa seminára boli ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality, či manažovanie systému kvality. Programom druhého dňa seminára boli procedurálne podmienky Kvality, prevádzkové podmienky kvality, podmienky kvality v kontexte špecifík cieľových skupín a druhov sociálnych služieb.