V dňoch 15. a 16. októbra 2019 sa v rámci Operačného programu Ľudské zdroje uskutočnil seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb.

Uvedený seminár zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj.

Témou prvého dňa boli ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality v praxi, manažovanie systému kvality ako aj dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd.

Témou druhého dňa boli procedurálny podmienky podmienky kvality, prevádzkové podmienky kvality či podmienky kvality v kontexte špecifík cieľových skupín a druhov sociálnych služieb.

V závere druhé dňa získali účastníci osvedčenia o absolvovaní.