Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 11.2.2020 – 12.2.2020 sa v Banskej Bystrici konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia priamo v Slovenských krajoch. Zaznamenávanú záujem od klientov v rámci konzultácií a informujú riadiace orgány. Ak máte záujem o podobné podujatie, tak neváhajte kontaktovať informačno-poradenské centrum vo vašom kraji – Kontakty na jednotlivé IPC nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Fotografia z predmetného seminára