Dňa 10. februára 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-P06-SC612-2019-2, ktorý zorganizovalo Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci Informačno-poradenskými centrami (IPC).

Účastníci/potenciálni žiadatelia boli v priebehu seminára oboznámení výzvou a jej podmienkami. Boli  upozornení aj  na najčastejšie chyby pri príprave žiadosti o NFP resp. splnenie jednotlivých podmienok výzvy a zároveň počas prezentácie boli zodpovedané aj konkrétne otázky žiadateľov. V ďalšej časti informačného seminára boli účastníci oboznámení s ďalšími pripravovanými výzvami – stručným obsahom pre celý rok 2020 :

  • prístup k pitnej vode;
  • podpora sociálnych podnikov;
  • podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadavania pozemkov;
  • rozšírenie kapacít základných škôl.

Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia priamo v Slovenských krajoch. Zaznamenávanú záujem od klientov v rámci konzultácií a informujú riadiace orgány. Ak máte záujem o podobné podujatie, tak neváhajte kontaktovať informačno-poradenské centrum vo vašom kraji – Kontakty na jednotlivé IPC nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Fotografia z predmetného podujatia v Banskej Bystrici