Dňa 6.2.2020 sa v Banskej Bystrici konal Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy na Podporu opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01), ktorý zorganizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica.

Zástupcovia IA MPSVR SR prijímateľom poskytli informácie a užitočné rady ako správne implementovať projekt, hlavne zo skúseností priamo z praxe. Súčasťou seminára bola aj diskusia, v rámci ktorej  si prijímatelia mohli odkonzultovať priamo s metodikmi a projektovými manažérmi daného projektu otázky, ktorých odpovede využijú pre správnu implementáciu ich konkrétneho projektu.

Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia priamo v Slovenských krajoch. Zaznamenávanú záujem od klientov v rámci konzultácií a informujú riadiace orgány. Ak máte záujem o podobné podujatie, tak neváhajte kontaktovať informačno-poradenské centrum vo vašom kraji – Kontakty na jednotlivé IPC nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Fotografia z predmetného seminára v banskej Bystrici