Dňa 7. augusta 2019 Ministerstvo kultúry SR spolu s informačno poradenským centrom v Banskej Bystrici usporiadali informačný seminár k výzve zameranej na zakladanie kreatívnych centier a podpore dopytu po kreatívnej tvorbe v rámci operačného programu IROP.

Účastníci boli oboznámení s podmienkami výzvy a mali možnosť zodpovedať prípadné nejasnosti v rámci diskusie.