Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 6. marca 2019 informačný seminár pre úspešných prijímateľov výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01„Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“. Na seminári boli odprezentované informácie potrebné pri predkladaní Žiadostí o platbu, podmienky preplatenia štandardných stupníc jednotkových nákladov, monitorovanie projektu a merateľné ukazovatele. V rámci diskusie zodpovedali zástupkyne ministerstva prijímateľom viacero špecifických otázok a vysvetlili nejasnosti spojené s implementáciou projektov. Seminára sa zúčastnilo 24 zástupcov základných škôl.