Informačno-poradenské centrum TTSK spolupracovalo s Centrom kontinuálneho vzdelávania na organizácii seminára „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“, ktorý sa konal na Úrade TTSK dňa 19. marca 2019. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali účastníkom možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminára sa zúčastnilo 20 zástupcov obcí. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu na seminár zo strany účastníkov seminára bude ďalší obdobný seminár organizovaný v priebehu apríla/mája 2019.