Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizovalo dňa 13.11.2019 seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP – WIFI pre Teba.