Úrad vlády SR vydal publikáciu s názvom Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov.

Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; Regionálne projekty; Ľudské zdroje a vzdelávanie; Životné prostredie. Samozrejmosťou je aj mapa Slovenska s označením, kde sa projekt nachádza. Sprievodný text predstavuje jednotlivé projekty, ich prínos pre danú lokalitu a uvádza aj tipy na výlety v ich okolí. Opis projektov je doplnený o informácie, z ktorého operačného programu boli financované.

Veríme, že vás táto publikácia zaujme a ukáže vám, aké dôležité je začlenenie Slovenska v Európskej únii.

Ďalšie publikácie o eurofondových projektoch sú v elektronickej verzii dostupné na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk