Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pre IROP organizovalo dňa 1. októbra 2019 na úrade Trnavského samosprávneho kraja seminár „Verejné obstarávanie v rámci projektov z IROP“. Odborný lektor Mgr. Branislav Hudec informoval účastníkov seminára o kontrole verejného obstarávania v zmysle systému riadenia EŠIF a zároveň v zmysle príručky k procesu verejného obstarávania k IROP, ďalej prezentoval o spôsoboch overovania hospodárnosti a najčastejších nedostatkoch vo verejnom obstarávaní. Boli spomenuté aj pripravované zmeny v rámci novely zákona o verejnom obstarávaní. Účastníci seminára vyjadrili spokojnosť s organizáciou seminára, s prednášajúcim, ako aj so získanými informáciami.

Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte o podobné školenie záujem aj vo vašom kraji, tak nám o tom dajte vedieť. Tešíme sa na stretnutie – Kontakty IPC