IPC TSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pripravili v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. augusta 2020.

Ako efektívne manažovať marketingovú agentúru v čase krízy? Ako si má dizajnér nastaviť svoje podnikanie v súčasnej situácii? Aj týmto otázkam sa venovali skúsení odborníci z oblasti kreatívy a biznisu:

KAMIL AUJESKÝ, ktorý pretavil svoje skúsenosti z online marketingu do vlastného biznisu a teraz vedie vlastnú digitálnu agentúru SamsiDigital – Digitálna agentúra. Ako jeden z mála  ľudí na Slovensku pôsobí ako Google Certified Trainer a má na starosti vzdelávanie jednotlivcov a firmy v oblasti digitálneho marketingu. Pravidelne organizuje Digitálny štvrtok a pripravuje  video show Marketing Backstage.

OĽGA MIHÁLIKOVÁ, manažérka Ceny za architektúru CE ZA AR a odborníčka Slovenskej komory architektov na propagáciu profesie architekta doma aj v zahraničí. Od roku 2012 vedie Európsku sieť príslušných orgánov v architektúre, ktorá sa zaoberá ich mobilitou.

Fotografia z podujatia