Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zorganizovali 26. augusta 2020 v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie pre odvetvie REKLAMA a MARKETING.

Praktické rady a možnosti, ako sa úspešne presadiť na trhu, predstavil odborník z oblasti kreatívneho priemyslu a biznisu:

KAMIL AUJESKÝ, ktorý pretavil svoje skúsenosti z online marketingu do vlastného biznisu a teraz vedie vlastnú digitálnu agentúru SamsiDigital – Digitálna agentúra. Ako jeden z mála  ľudí na Slovensku pôsobí ako Google Certified Trainer a má na starosti vzdelávanie jednotlivcov a firmy v oblasti digitálneho marketingu. Pravidelne organizuje Digitálny štvrtok a pripravuje  video show Marketing Backstage.