Dovoľujeme si informovať klientov, že z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 bude do odvolania činnosť informačno-poradenských centier pre EŠIF v obmedzenom režime. Záujemcom budeme poskytovať informácie výhradne formou emailovej komunikácie.

Ďakujeme za pochopenie – Kontakty jednotlivých IPC po kliknutí na tento odkaz. 

Obrázok mapa SR so znázornením jednotlivých IPC