Dovoľujeme si informovať klientov, že z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 bude do odvolania činnosť informačno-poradenského centra pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji v obmedzenom režime. Záujemcom budeme poskytovať informácie výhradne telefonickou, on-line, alebo emailovou formou komunikácie. Ďakujeme za pochopenie.

Tel. číslo: 055/ 7268 427
E-mail:  ipc@vucke.sk