Europe Direct – informačné centrum v Nitre spolu s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre zorganizovali dňa 25.11.2020 pre študentov Katedry európskych politík – v zastúpení s prof. Ing. Pavlom Schwarczom, PhD. výberovú online prednášku na tému:

„Viete, čo je politika súdržnosti a aký vplyv má na Váš región?“

Ing. Peter Paulovič, manažér pre informovanie a komunikáciu z Informačno-poradenského centra pre EŠIF NSK oboznámil študentov s pojmami v oblasti politiky súdržnosti a plánovanej vízii kohéznej politiky po roku 2020. Svoju prednášku doplnil cennými informáciami a skúsenosťami príkladov z praxe.

fotografia z online prednášky