Dňa 26. marca 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informačný seminár v rámci národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“. Zároveň s možnosťami zapojenia sa do národného projektu prezentovali odborníci PhDr. Miroslav Cangár, PhD. a Mgr. Mária Machajdíková tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili zástupcovia obcí Trnavského samosprávneho kraja.