Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako prvé ministerstvo na Slovensku zaviedlo sledovanie informačných seminárov prostredníctvom online prenosov. Dôvodom využívania online priestoru je veľký záujem zo strany žiadateľov a prijímateľov o informácie k výzvam v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Dôležité informácie sú tak dostupné i tým, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť informačných seminárov. Novinkou  pri informačných seminároch bolo využívanie platformy Slido.com, prostredníctvom ktorej majú účastníci možnosť zapojiť sa do diskusie a klásť otázky lektorom priamo počas informačných seminárov.

Informačné semináre je naďalej možné sledovať i zo záznamu, ktorý si užívateľ vyžiada prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Po vyplnení krátkeho prihlasovacieho formulára bude žiadateľovi zaslaný link, na ktorom môže sledovať záznam informačného seminára.

Rezort školstva doteraz uskutočnil priamy prenos z 5 informačných seminárov, ktorých záznamy si môžete vyžiadať TU:

Všetky potrebné informácie o vyhlásených výzvach v rámci operačného programu Ľudské zdroje nájdete na stránke Ministerstva školstva po kliknutí na tento odkaz.