Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy.

Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ, ktoré sú dostupné vo vašom regióne, tak nám prosíme napíšte správu na informačno-poradenské centrum podľa kraja:

Odkazy na jednotlivé IPC:

Informačno-poradenské centrum pre Prešovský kraj:  ipc@vucpo.sk

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj:  ipc@trnava-vuc.sk

Informačno-poradenské centrum pre Košický kraj:  ipc@vucke.sk

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj:  ipc@tsk.sk

Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický kraj:  ipc@banskabystrica.sk

Informačno-poradenské centrum pre Žilinský kraj:  ipc@zilinskazupa.sk

Informačno-poradenské centrum pre Nitrianský kraj:  ipc@unsk.sk

Informačno-poradenské centrum pre Bratislavský samosprávny kraj nebolo zriadené s ohľadom na blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov štátnej správy priamo v Bratislave.

Budeme vás kontaktovať, pričom si budeme môcť vybrať oblasť alebo oblasti záujmu, o ktorých vám budeme zasielať informácie.