Kalendár akcií IPC pre Žilinský kraj


Dátum: 27. Jun 2019
Miesto konania: Žilina
Informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ“ v Žiline

Dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, ktorý organizuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán  v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom informačného dňa bude poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, […]

Čítať viac ...