Kalendár akcií IPC pre Žilinský kraj


Dátum: 28. Feb 2020
Miesto konania: Žilina
Informačný seminár k výzvam z OP KŽP na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a na výstavbu zariadení OZE v Žiline

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  a Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným […]

Čítať viac ...
Dátum: 05. Mar 2020
Miesto konania: Žilina
Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“ v Žiline

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“. Termín: 5. marec 2020 (štvrtok), Žilina od 9:15 hod. Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte […]

Čítať viac ...