Kalendár akcií IPC pre Žilinský kraj


Dátum: 21. Oct 2019
Miesto konania: Žilina
Informačný seminár k výzve „WIFI pre Teba“ v Žiline

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Žilinskom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“. Termín a miesto konania:  21. októbra 2019 (pondelok), Žilina o 10:30 hod., Kongresová […]

Čítať viac ...
Dátum: 23. Oct 2019
Miesto konania: Žilina
Informačný seminár pre žiadateľov a prijímateľov Operačného programu Rybné hospodárstvo v Žiline

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán Operačného programu Rybné hospodárstvo Vás pozýva na Seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 Termín a miesto konania: 23. október 2019 (streda), Žilina o 10:00 hod. Klubovňa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Komenského 48, 011 09 Žilina Účasť na školení […]

Čítať viac ...
Dátum: 06. Nov 2019
Miesto konania: Žilina
Informačný seminár národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ v Žiline

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“. Termín a miesto konania: 6. novembra 2019 (streda) o 9:00 hod., Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina Účasť na seminári je […]

Čítať viac ...