Informačno-poradenské centrum pre
Žilinský kraj

Doručovacia adresa:
Žilinský samosprávny kraj

Informačno-poradenské centrum

Komenského 48
011 09 Žilina

Tel. číslo: 041/5032 418

Web: http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/informacno-poradenske-centrum-esif.html
E-mail:  ipc@zilinskazupa.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Michal Ďurčanský

041/ 5032 159
Michal.Durcansky@zilinskazupa.sk

Mgr. Lenka Goljanová

041/ 5032 418
Lenka.Goljanova@zilinskazupa.sk

Ing. Martina Olešová

041/ 5032 302
Martina.Olesova@zilinskazupa.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok: 7.30 – 15.30
Streda: 7.30 – 15.30
Štvrtok: 7.30 – 15.30
Piatok: 7:30 – 15:30

Facebook:
https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/

Prihlásenie do newsletra: