Kalendár akcií IPC pre Trenčiansky kraj


Dátum: 03. Mar 2020
Miesto konania: Trenčín
Školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Trenčíne

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “. Termín konania: utorok, 3. marca 2020 Miesto konania: Školiaca miestnosť Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Svoju účasť, […]

Čítať viac ...