Aktuality IPC pre Trenčiansky kraj


V Trenčíne sa uskutočnila konferencia „Participatívne rozpočty v praxi: samospráva – školy“

V dňoch 10. – 11. októbra 2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti konferenciu „Participatívne rozpočty v praxi: samospráva – školy“ s podtitulmi „Nie je mesto ako mesto“ a „Nie je škola ako škola“.

Čítať viac ...
Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj bolo v utorok 1. októbra súčasťou Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pracovníci IPC prostredníctvom propagačných brožúr a materiálov informovali návštevníkov o možnostiach čerpania Európskych štrukturálnych a investičných fondov.    

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo v pondelok 30.9.2019 v kongresovej sále Úradu TSK školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF pod názvom Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP – verejný sektor. Hlavnými témami školenia boli: Príprava a návrh projektu podľa metodiky Európskej komisie (investičné a neinvestičné projekty, Projekty na Slovensku […]

Čítať viac ...
Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Čítať viac ...
Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy Podpora pracovných miest sa konal v Trenčíne

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovali v stredu 25. septembra 2019 informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty […]

Čítať viac ...
IPC Trenčín zorganizovalo v školenie k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

Pracovníci IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovali v utorok 24. septembra 2019 vo svojich priestoroch školenie k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“, ktorého sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl v Trenčianskom kraji. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konalo školenie „Práca v systéme ITMS2014+“

V utorok 24. septembra zorganizovalo IPC pre Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie „Práca v systéme ITMS2014+„. V školiacej miestnosti Úradu TSK sa v dvoch skupinách vyškolilo viac ako 60 účastníkov. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konalo školenie na Eurofondové verejné obstarávanie

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji zorganizovalo v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v utorok 17. septembra 2019 školenie pod názvom: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“, ktorého sa zúčastnilo 70 účastníkov.    

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konal ďalší zo série seminárov o NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

V piatok 13. septembra 2019 zorganizovalo IPC Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu s Implementačnou agentúrou MPSVR SR informačný seminár k Národnému projektu: „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“.  

Čítať viac ...
Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Čítať viac ...
Výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019

Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2019. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty). Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019: Zo 620 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 407 schválených, čo predstavuje úspešnosť 66 % […]

Čítať viac ...
O info dni k priamo riadeným programom EÚ bol veľký záujem, prišlo takmer 250 záujemcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval spolu s informačno-poradenskými centrami tzv. info dni pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový sektor. Témou boli priamo riadené programy Európskej únie (EÚ). Takmer 250 účastníkov v štyroch slovenských mestách sa dozvedelo množstvo praktických informácií o možnosti získať financie, ako aj o programoch, ako je napríklad Horizont 2020, Erasmus +, LIFE či […]

Čítať viac ...
Na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa konal workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Dňa 30.05.2019 sa v priestoroch Kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil tematický workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov organizovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno poradenským centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Workshopu sa zúčastnilo 60 spokojných záujemcov o informácie. Informačno-poradenské centrá (IPC) v prípade záujmu môžu […]

Čítať viac ...
Informačné dni „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ“

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF organizujú Informačné dni na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. Cieľom informačných dni je poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, […]

Čítať viac ...
Aktualizované vydanie publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“

Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov. V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani […]

Čítať viac ...
Oznam o nedostupnosti služieb IPC pre Trenčiansky kraj

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj v termíne od 15. do 18. apríla 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby. Naši zamestnanci sa Vám budu radi venovať v inom termíne. Konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky na tomto čísle: 0901 918 151. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum Trenčín zorganizovalo informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“

Informačno-poradenské centrum TSK zorganizovalo 14.3.2019 informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 15 súkromných spoločností z Trenčianskeho kraja. Počas troch hodín koordinátorka IPC TSK Ing. Katarína Vavríková odprezentovala potenciálnym žiadateľom hlavnú myšlienku výzvy, ktorou je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti pre danú cieľovú skupinu (uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o […]

Čítať viac ...
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za 2. polrok 2018

Zverejnili sme správu o našej činnosti za 2. polrok 2018 Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 Všetky správy o činnosti informačno-poradenských centier nájdete v časti dokumenty

Čítať viac ...
Oznam o neprítomnosti zamestnancov IPC TSK 14.2.2019

Dňa 14.2.2019, v čase od 12 hod do 15 hod na poradenskom centre v Trenčíne nebudú prítomní zamestnanci z dôvodu pracovných úloh mimo kanceláriu. Radi sa Vám budeme venovať v iných pracovných dňoch. Prosíme kontaktujte nás: Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy pre Trenčiansky kraj

Čítať viac ...
Aký je Váš názor? – dajte nám spätnú väzbu

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť zlepšiť? Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz TU

Čítať viac ...
Raši v Nitre: Bezplatné poradenstvo o eurofondoch sa osvedčilo, projekt ide ďalej

Projekt bezplatného poradenstva pre obce, firmy či združenia, ktoré majú záujem o financie z eurofondov, sa chýli ku stanovenému koncu. Vicepremiér Richard Raši 12.11.2018 po boku nitrianskeho župana Milana Belicu bilancoval výsledky Informačno-poradenského centra (IPC) v Nitre a ohlásil pokračovanie úspešného projektu až do roku 2021. „Sieť siedmich informačno-poradenských centier dnes prepája celé Slovensko, najstaršie z nich je však práve […]

Čítať viac ...
Výsledky našej činnosti od roku 2016

Informačno-poradenské centrá pre EŠIF (IPC) boli vytvorené postupne v druhej polovici 2016 a začiatkom roku 2017 v 7 krajských mestách Hlavné výsledky IPC od ich zriadenia do júna 2018 podrobnejšie informácie po kliknutí na tento odkaz  

Čítať viac ...
Výsledky prieskumu spokojnosti našich klientov

O prieskume Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2018 prieskum spokojnosti s ich činnosťou na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF, ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených cca 3 500 záujemcov o informácie z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo […]

Čítať viac ...
Máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ dostupných vo vašom regióne?

Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy. Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ, ktoré sú dostupné vo vašom regióne, tak nám prosíme napíšte […]

Čítať viac ...
Koordinačné stretnutie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline

V dňoch 5.6. – 6.6.2018 sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo koordinačné stretnutie všetkých zamestnancov informačno-poradenských centier (IPC) a zamestnancov Centrálneho koordinačného orgánu. Koordinačné stretnutia sa pravidelne uskutočňujú v jednotlivých sídlach IPC. Ich cieľom je predovšetkým výmena skúsenosti medzi zamestnancami IPC navzájom a koordinácia ich činnosti zo strany gestora integrovanej siete IPC – Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). Stretnutie […]

Čítať viac ...
Eurofondy: Navrhnite, ako ich zlepšiť

Máte nápad, ako zlepšiť implementáciu eurofondov na Slovensku? Neváhajte a prihláste ho do EŠIF Idea Hacku. Sekcia Centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (CKO ÚPVII) otvára dvere námetom od všetkých bez rozdielu a najlepšie z nich odmení. Témami sú zvyšovanie transparentnosti a zjednodušovanie. „Otvárame pre občanov, zástupcov samospráv či štátnej správy […]

Čítať viac ...
Spustenie verejnej konzultácie k budúcnosti fondov EÚ zameraných na súdržnosť

Dňa 10. januára 2018 bola spustená dlho očakávaná verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020. Komisia prijala rozhodnutie túto ver.konzultáciu spojiť aj s ďalšími oblasťami a fondmi, ktoré prispievajú ku kohézii EÚ – EGF, FEAD, EaSI, EURES a SRSP. Tento prístup Komisie môže signalizovať očakávané posilnenie koherencie a synergie medzi jednotlivými fondami EÚ s podobnými […]

Čítať viac ...
Prieskum administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov NFP

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. Očakávame, že výsledky prieskumu pomôžu identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov. Dotazník pozostáva […]

Čítať viac ...
IROP – Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16

Integrovaný regionálny operačný program – Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017 Viac informácií […]

Čítať viac ...
IROP – Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – IROP-PO4-SC431-2017-16

Integrovaný regionálny operačný program – Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i). Viac informácií získate po kliknutí na tento odkaz.

Čítať viac ...
IROP – Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – IROP-PO1-SC11-2016-11

Integrovaný regionálny operačný program – Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Trnavského kraja. Viac informácií získate po kliknutí na tento odkaz.

Čítať viac ...