Informačno-poradenské centrum pre územie
Trenčianskeho kraja

Adresa:

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Web: https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-preuzemie-trencianskeho-kraja.html?page_id=323096
E-mail:  ipc@tsk.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Zuzana Tomaničková

032/655 57 31
0901 918 171
zuzana.tomanickova@tsk.sk

Ing. Katarína Vavríková

032/655 57 32
0901 918 172
katarina.vavrikova@tsk.sk

  Mgr. Petra Hinková Čimová

032/655 57 30
0901 918 151
petra.hinkova@tsk.sk

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 7.00 – 16.00
Utorok: 7.00 – 15.00
Streda: 7.00 – 16.00
Štvrtok: 7.00 – 15.00
Piatok: 8:00 – 14:00

Facebook:
https://www.facebook.com/Informa%C4%8Dno-poradensk%C3%A9-centrum-TSK-1577130992590724/

Prihlásenie do newsletra: