Kalendár akcií IPC pre Prešovský kraj


Dátum: 28. Nov 2019
Miesto konania: Prešov
Školenie zamerané na prácu v systéme ITMS2014+ – verejná časť v Prešove

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“. Termín konania: 28. november 2019 (štvrtok) od 8.15 hod Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja zasadacia miestnosť 2.poschodie, Námestie mieru 2, Prešov Svoju účasť prosím, […]

Čítať viac ...